21-06-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsordenT1 - Indkaldelse af stedfortræder for Turan Akbulut til Byrådet 21-06-2022#2 - Byrådets og udvalgenes mødeplan 2023#3 - I - Revisionsberetning nr. 4 og endelig godkendelse af regnskab 2021 - ØU#4 - I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Økonomiudvalget#5 - I - Udbud af kvarterhuset, Gadehavekvarteret - ØU#6 - I - Bevægelseshusets skala og økonomi - ØU#7 - I - Revideret beredskabsplan - ØU#8 - I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Ældre- og Sundhedsudvalget#9 - I - Tilskud til uddannelsespuljer for ledige borgere 2022 - AMU#10 - I - Fokus på jobformidling - AMU#11 - I - Efteruddannelse på Sprogcenteret - AMU#12 - I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Teknisk Udvalg#13 - I - Undersøgelse af muligheder for overdækning af motorveje gennem Fløng/Hedehusene og øst for Taastrup - TU#14 - I - Opgaveudvalg om bynatur, visionsplaner og biodiversitet - TU#15 - I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Plan- og Miljøudvalget#16 - I - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.42.20, etageboliger - PMU#17 - I - Forslag til lokalplan 4.42.21 for boligbebyggelse i Nærheden - PMU#18 - I - Godkendelse af projektforslag for etablering af fælles varme og køleanlæg ved IKEA - PMU#19 - I - Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Sengeløse Nord - PMU#20 - I - Takstregulering Rottebekæmpelse - PMU#21 - I - Udviklingsplan for det regionale fritidsområde - PMU#22 - I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Socialudvalget#23 - I - Kommuners brug af observation ved udmåling af støtte på voksenhandicapområdet - SU#24 - I - Godkendelse af aftale om fortrinsret til børnefamilier på oprykningsventelisten i VIBO - SU#25 - I - Ansøgning om kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af tag, vinduer, døre og stigstrenge i afdeling Spotorno - SU#26 - I - Midlertidig lempelse af udlejningskriterier for Taastrupgaard - SU#27 - I - Justering af målgruppe og arealer på Birkehøj Plejehjem (revideret skema B) - SU#28 - I - Sammenlægge botilbuddene Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud - SU#29 - I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Institutions- og Skoleudvalget#30 - I - Fremtidens klubstruktur i Gadehavegård og Taastrupgård ISU#31 - I - Endelig beslutning om ny 3-årig ferieplan for skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26 - ISU#32 - I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Fritids- og Kulturudvalget#33 - I - Hedehusene Idræts Center HIC Rengskab 2021 - FKU#34 - Forslag fra A, F og Ø om forbud mod reklamer for pengespil i offentlig transportT2 - Forslag fra A, F og Ø om at medarbejderne i Jobcentret skal have større frihedT3 - Forslag fra C om at det specialiserede socialområde flyttes væk fra kommunerne

Se eller gense Byrådsmødet 21. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 170
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 5
Den seneste måned: 13
Det seneste år: 170
There is no video in the channel yet. There is no video yet.