22-06-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - A - Unge skaber demokrati gennem praksis - FKU#3 - I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2020 - FKU#4 - I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2020 - FKU#5 - I - Kulturskoletakster sæson 2021-2022 - FKU#7 - Forslag fra B om at reducere støj#8 - Byrådets og udvalgenes mødeplan for 2022#9 - I - Revisionsberetning nr. 2 og endelig godkendelse af regnskab 2020 - ØU#10 - I - Regnskab 2020 for Beredskab 4K - ØU#11 - I - Budget 2022 for Beredskab 4K - ØU#12 - I - Principgodkendelse af renovering og omdannelse af Blåkildegård - PMU, SU#13 - I - Sammenlægning af Ole Rømer-Skolen på Gadehavematriklen fra skoleårets start 2021 - behandling af modtaget høringssvar fra skolebestyrelsen - ØU#14 - I - Aftale om samarbejdsgrundlag for folkeskolen - ØU#15 - I - Status på plan for det specialiserede socialområde for voksne 2021 -SU, AMU, ISU, FKU, ÆSU#16 - I - Funktionsprogram for nyt kvarterhus i Gadehavekvarteret - SU, ISU, FKU#17 - I - Forslag fra Ø om henvendelse til regeringen om at sikre en grøn affaldssektor - TU#18 - I - Busfremkommelighed for buslinje 123 - TU#19 - I - Parkstrøget drift af grønt område - TU#20 - I - Endelig vedtagelse af justeret affaldsregulativ - TU#21 - I - Ansøgning om stationsnærhed ved kommende BRT stationer - PMU#22 - I - Forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan 2014 for Rådhusgrunden - PMU#23 - I - Forslag til Lokalplan omfattende storparcel A21 i Høje Taastrup C - PMU#24 - I - Lokalplan for et p-hus i Nærheden -PMU#25 - I - Vedtægtsændringer for Høje Taastrup Fjernvarme - PMU#26 - I - Renovering af afdelingen Parkbohusene - SU#27 - I - Opførelse af 30 plejeboliger ved Birkehøj Plejecenter (skema B) - SU#28 - I - Udtrædelse af projektet om ” Bedre løsninger til hjemløse unge” - SU#29 - I - Forlængelse af pavilloner ved Klub Impulsen og Engvadgård pga. Corona - ISU#30 - I - Frihedsgrader og yderligere midler til bl.a. fagligt løft i folkeskolerne - ISUt1 - Forsinkelse af byggeprojekt på Fløng Skole

Se eller gense Byrådsmødet 22. juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 131
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 20
There is no video in the channel yet. There is no video yet.