15-12-20 Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Forslag fra A og Ø om strategi for bæredygtig udvikling#3 - Forslag fra B og C om deltagelse i frikommuneforsøg på folkeskoleområdet#4 - Godkendelse af revideret kommissorium for Skovrådet#5 - A- Værnemidler i Høje-Taastrup Kommune - ØU#6 - I - Frigivelse af renoveringspuljen 2021 - ØU#7 - I - Gebyr på adresseforespørgsler - ØU#8 - I - Risikobaseret dimensionering Beredskab 4K - ØU#9 - I - Forslag til vandforsyningsplan - TU#10 - I - Ordensreglement for kommunale grønne anlæg - TU#11 - I - Deltagelse i forsøgsordning om udviklingsmuligheder ved evt. fremtidige BRT stoppesteder - TU#22 - I - Kvalitetsstandarder 2021 - ÆSU#12 - I - Tillæg og status - Klimatilpasningsplan 2015-2018 - PMU#13 - I - Vedtagelse af Klimaplan 2030 - PMU#14 - I - Godkendelse af projektforslag vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra stort datacenter i Høje Taastrup - PMU#15 - I- Indkomne forslag i foroffentlighedsfasen til kommuneplantillæg for Rådhusgrunden - PMU#16 - I - Opsigelse af driftsoverenskomst mellem Høje-Taastrup Kommune og Blå Kors Pensionatet - SU#17 - I - Ansøgning om godkendelse af renovering af Grønnehaven (skema A) - SU#18 - I - Revision af kvalitetsstandarder for § 96 og § 97 på det specialiserede socialom-råde for voksne - SU#19 - I - Skoleindskrivning ved de besluttede skoledistriktsændringer - ISU#20 - I - Ansøgning om tryghedspakke til aftenskolerne - FKU#21 - I - Beslutning om aktivitetsmålere - FKU#23 - I- Nye mål for Beskæftigelsesplan 2021 - AMU#24 - I - Ændring af sagsbehandlingstider i Borger-og Arbejdsmarkedscentret - AMU

Næste møde i Byrådet er d. 15. december kl. 18.00. Transmissionen vil starte ca. 10 min før.

Denne video er set i alt: 105
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.