23-06-2020 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Bak til Byrådet 23-06-2020#2 - Godkendelse af dagsorden#3 - Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslår, at beredskabsstationen i Taastrup opnormeres med 2 døgnvagtsstillinger#4 - Byråd og udvalgs mødeplan 2021#5 - I - Endelig godkendelse af regnskab 2019 - ØU#6 - I - Revisionsberetning nr. 22 - Sociale udgifter - ØU#7 - I - Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit - Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. - ØU#8 - I- Projektansøgning sundheds- og beskæftigelsesprojekt - ÆSU, AMU#9 - I - Tillæg 2 til spildevandsplan 2017-21 - TU#10 - I - Finansiering af buslinje 120 - TU#11 - I - Forskønnelse af udearealer ved Danske Handicaporganisationer - TU#12 - I - Forslag til lokalplan for Børne- og Kulturhus i Taastrupgård-bebyggelsen samt tillæg 26 til kommuneplanen - PMU#13 - I - Forslag til lokalplan for Taastrup Hovedgade 164 - PMU#14 - I - Forslag til lokalplan for bebyggelse ved Taastrup Torv - PMU#15 - I - Forslag til lokalplan for delområde A12 i Høje Taastrup C - PMU#16 - I - Forslag til lokalplan for et datacenter beliggende i Høje Taastrup - PMU#17 - I - Lokalplan Spejderhytte, endelig vedtagelse - PMU#18 - I - Lokalplan for to delområder i Høje Taastrup C - PMU#19 - I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger i Nærheden - Søbakken - PMU#20 - I - Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojektet Flexible Energy Denmark - PMU#21 - I - Deltagelse i innovations- og udviklingsprojektet TOP-UP - PMU#22 - I - Potentialer for justeringer i tilbudsviften på det specialiserede voksenområde - SU#23 - I - Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl. - SU#24 - I - Ændring af målgruppe i opgangsfællesskabet Taastrup Torv - SU#25 - I- Indsatser mod ensomhed - SU#26 - I - Status på Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 pr. maj 2020 - SU#27 - I - Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019 - ISU#28 - I - Udvidelse af behov for sprogstimuleringshold (MO-hold) i forbindelse med ændret sprogtest - ISU#29 - I - Godkendelse af tilsagn til projekt "Praktik for uddannelse" - ISU#30 - I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2019 - FKU#31 - I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2019 - FKU#32 - I- Revurdering af Beskæftigelsesplanens målsætninger for 2021 og genåbning af beskæftigelsesindsatsen - AMU

Se eller gense Byrådsmødet d. 23. juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 161
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 6
Det seneste år: 161
There is no video in the channel yet. There is no video yet.