17-03-2020 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - [UDGÅET] Forslag fra A og Ø om byrådsmøder i landsbyerne#16 - [UDGÅET] I - Udviklingsplan for Charlottekvarteret - SU#3 - I - Tidsplan og proces for budget 2021-2024 - ØU#4 - I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2019 - ØU#5 - I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. 2019 - ØU#6 - I - Regnskab 2019 - ØU#7 - I - Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020 for Økonomiudvalget - ØU#8 - I - Overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020 - ØU#9 - I - Nedlæggelse af Hovedstadens Taxinævn - TU#10 - I - Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020 for Teknisk Udvalg#11 - I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg#12 - I - Forslag til lokalplan 2.04.6 spejderhytte Høje Taastrup Landsby - PMU#13 - I - Forslag til lokalplan for etageboliger i to delområder i Høje Taastrup C - PMU#14 - I - Lokalplan for etageboliger i Nærheden vest for broen - PMU#15 - I - Frivillige træningsmakkere bygger bro til foreningslivet - indtægts- og udgiftsbevilling - SU#17 - I - Ressourcetildeling til 25 timers obligatorisk læringstilbud og 30 timers sprogstimuleringstilbud, ISU#18 - I - Pulje vedr. flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn, ISU#19 - I - Kvalitetsrapport Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen 2018-19- ISU#20 - I - Udgifts- og indtægtsbevilling til Projekt Kom og vær med - Motion og fællesskab på recept - FKU#21 - I - Betaling for delegeret medicinhåndtering - ÆSU#22 - I - Magtanvendelser på ældreområdet 2019 - ÆSU#23 - I- Projekt "Flere skal med 2" - AMU#24 - I - Status på veterankoordinatorindsats - AMU

Se eller gense Byrådsmødet 17. Marts 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 80
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 4
Den seneste måned: 80
Det seneste år: 80