19-03-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsordent1 #1 - Indkaldelse af stedfortræder for Anne Mette Bak til Byrådet 19-03-2019#2 - Forslag fra A og Ø om etablering af byttehus i forbindelse med genbrugspladsen#3 - Udpegning af formænd for valgstyrere og tilforordnede vælgere til EU-parlamentsvalget og Folketingsvalget 2019#4 - Valg af tilforordnede ved brevstemmeafgivning i forbindelse med EU-parlamentsvalget og Folketingsvalget i 2019#5 - Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med EU-parlamentsvalget og Folketingsvalget 2019#6 - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget 2018 - ØU#7 - Regnskab 2018 - ØU#8 - Overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019 - ØU#9 - Overførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019 - ØU#10 - Låneoptagelse - endelig låneramme 2018 - ØU#11 - Renovering af aflastningsboligerne på Baldersbo Plejecenter - ØU#12 - Høringssvar til forslag til Fingerplan 2019 - ØU#13 - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg#14 - Overførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019 for Teknisk Udvalg#15 - Midlertidig ændring af bemyndigelse, matrikulære sager - PMU#16 - Auditering af kvalitetsledelse Teknik- og Miljøcenter - PMU#17 - Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2019-2023 - PMU#18 - Endelig vedtagelse af Lokalplan for erhvervsbyggeri ved Halland Boulevard - PMU#19 - Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Litauens Allé - PMU#20 - Endelig vedtagelse af lokalplan for Taastrup Hovedgade 10A og 12 - PMU#21 - Endelig vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelser, fælleshus og parkeringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU#22 - Endelig vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelser og parkeringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU#23 - Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem Nærheden og Hedehusene - PMU#24 - Ansøgning om godkendelse af infrastrukturændringer i Gadehavegård (skema A) - SU#25 - Implementering af metoden Åben Dialog - indtægts- og udgiftsbevilling - SU#26 - Forslag om omlægning af timer i Socialpsykiatriens væresteder - SU#27 - Ressourcetildeling Ole Rømer-Skolen, udmøntning af nedregulering - ISU#28 - Musikskolens takster sæson 2019/2020 - FKU#29 - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2018 - ÆSU#30 - Godkendelse af Beskæftigelsesplanen 2019-2022 - AMU

Se eller gense Byrådsmødet 19. marts 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 106
De sidste 24 timer: 17
De sidste 7 dage: 106
Den seneste måned: 106
Det seneste år: 106