18-12-2018 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsordenenTillægssag #1 - Indkaldelse af stedfortræder for Jeanette Ingemann til Byrådet 18-12-2018#2 Østsjællands beredskab - ØU#3 - Frigivelse af anlægsmidler og renoveringspulje 2019 - ØU#4 - Vækstpolitik 2018-2022 - ØU#5 - Boligpolitik - temaer og principper - ØU#6 - Nye valgdistrikter - ØU#7 - Omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsstrategi 2030 - ØUTillægssag #2 - Retningslinjer for valg af kapitalforvaltere - ØUTillægssag #3 - Revision af udviklingsstrategi - ØUTillægssag #4 - Midlertidigt udlæg til Nærheden P/S - ØU#8 - Behandling af 'Danmarkskortet' - SU, ISU#9 - Småbørn i bevægelse - FKU, ISU#10 - Opdateret Ny Idræts- og bevægelsespolitik 2019-23 - ISU, FKU, AMU og ÆSU#11 - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Taastrup Hovedgade 10A - 12 - PMU#12 - Forslag til lokalplan for boligbebyggelser og parkeringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU#13 - Forslag til lokalplan for boligbebyggelser, fælleshus og parkeringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU#14 - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem Nærheden og Hedehusene - PMU#15 - Lokalplan for et læringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU#16 - Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) i de tre boligafdelinger på Taastrup Torv - SU#17 - Puljemidler til styrket tidlig indsats til børn og unge i psykisk mistrivsel - ISU#18 - Udmøntning af tværgående besparelser 2. runde - ISU#19 - Kvalitetshåndbog 2019. Børn og unge med særlige behov - ISUTillægssag #5 - Tilpasning af tilskud til forældre med børn i private pasningsordninger, ISU#20 - Forenkling af administration og ændring af regler og vedtægter for Idrættens Samråd - FKU#21 - Nye kvalitetsstandarder - ÆSU#22 - Ny bevilling af puljemidler til kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter - AMU#23 - Udmøntning af tværgående besparelser 2. runde - AMU

Se eller gense byrådsmødet 18. December 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 157
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 157