19-06-2018 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#2 - Godkendelse af dagsorden#1 - Indkaldelse af stedfortræder for Jesper Kirkegaard til Byrådet 19-06-2018#4 - Byrådets mødeplan 2019#5 - Udpegning af politiske medlemmer til bedømmelsesudvalg til nyt rådhus#6 - 2. budgetopfølgning 2018 for Høje-Taastrup Kommune - ØU#7 - Endelig godkendelse af regnskab 2017 - ØU#8 - Revisionsberetning nr. 16 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - ØU#9 - Ansøgning om bevilling til arkæologiske udgravninger på areal i Det regionale Fritidsområde - ØU#10 - Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018 - 2028 - ÆSU, SU#11 - Evaluering og ny tidsplan for Idræts- og bevægelsespolitikken - FKU, ISU og ÆSU#12 - Vejbesigtigelse 2018 - TU#13 - Forslag om ændring i den kollektive bustrafik - TU (Udgået)#14 - Forslag til Lokalplan 2.23.7 for regionalt fritidsområde vest - PMU#15 - Delegering af politisk beslutningskompetence for Socialudvalget - SU#16 - Etablering af midlertidigt kvarterhus i Gadehavekvarteret - SU#17 - Bedre læsefærdigheder hos elever i HTK - ISU#18 - Ændrede vedtægter for den selvejende områdeinstitution Diamanten - ISU#19 - Forebyggelse af bander og anden kriminalitet i de boligsociale områder - ISU#20 - Tryghedspakke - ISU#21 - Nyt navn til fælles skole (oprindeligt Gadehaveskolen og Selsmoseskolen) - ISU#22 - Etårig handleplan for kulturpolitik - FKU#23 - Etablering af et internt vikarkorps inden for ældreområdet - ÆSU#3 - Forslag fra A og Ø om indførelse af fleksibel arbejdstid#24 - Vedtægter for Høje-Taastrup Kommunes Seniorråd - ÆSU#25 - Jobmesse i Høje-Taastrup - AMU#26 - Administrativ organisation - ØU (Lukket punkt)#27 - Vestegnens Rideklub - opførelse af ny hestestald - ØU (Lukket punkt)#28 - Ændringer til lejekontrakt - ØU (Lukket punkt)#29 - Tillægsbevilling til køb af rådhusgrund - ØU (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 19. Juni 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 104
De sidste 24 timer: 37
De sidste 7 dage: 104
Den seneste måned: 104
Det seneste år: 104