21-06-2016 - Møde i Byrådet
1.#1 - Indkaldelse af stedfortræder for Laurids Christensen til Byrådet 21-06-20162.t1 #1 - Indkaldelse af stedfortræder for Jeanette Ingemann til Byrådet 21-06-20163.#2 - Godkendelse af dagsorden4.#3 - Meddelelser - Byrådet - juni 20165.#4 - Byrådets og udvalgenes mødeplan 20176.#5 - Endelig godkendelse af regnskabet - ØU7.#6 - Revisionsberetning nr. 12 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - ØU8.#7 - 2. budgetopfølgning for 2016 for Høje-Taastrup Kommune - ØU9.#9 - Tillæg til anlægsprojekt Klubhus på Nyhøj Stadion - ØU10.#10 - Godkendelse af ny vision for Hedeland - ØU11.#11 - InQvation - ØU12.#12 - Frikommuneforsøg om udsatte boligområder - ØU13.#13 - Stationsforpladsen i Hedehusene - ØU14.#16 - Udmøntning af pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter - PMU, FKU15.#14 - Plan for nyt kommunalt rekreativt område ved Sydskellet - TU16.#15 - Vejbesigtigelse 2016 - TU17.#17 - Lokalplan for et parcelhusområde i det østlige Hedehusene. Endelig vedtagelse - PMU18.#18 - Etablering af støjvold med overskudsjord fra Letbaneprojektet - PMU19.#19 - Status på udviklingen i afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 - april 2016 - SU20.#20 - Afprøvning af metoden KRAP til voksne med udviklingshæmning i botilbud - SU21.#21 - Revision af kvalitetsstandard for merudgifter - SU22.#22 - Revision af kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance - SU23.#23 - Strategi for unges uddannelsestilbud fra 7. klasse til overgangen til ungdomsuddannelse, ISU24.#24 - Indhentelse af straffeattester for frivillige i kommunale institutioner - FKU25.#25 - Hedehusene Idræts Center - Regnskab 2015 - FKU26.#26 - Taastrup Idræts Center Regnskab 2015 - FKU27.#27 - Reerslev forsamlingshus - ansøgning om ekstra tilskud - FKU28.#28 - Taastrup Idræts Centers ansøgning om ekstra tilskud til vedligeholdelse og nyanlæg 2017-2020 - FKU29.#29 - Hedehusene Idræts Center ansøgning om tilskud til vedligeholdelse - FKU30.#30 - Borgermøde om og godkendelse af Biblioteksstrategien - FKU31.#31 - Evaluering af House of Performance (HOPE) - FKU32.#32 - Sammenlægning af kulturinstitutioner - FKU33.#33 - Godkendelse af seniorpolitik med indarbejdet værdighedspolitik - ÆSU34.#34 - Udmøntning af pulje til værdig ældrepolitik - ÆSU35.#35 - Bedre brug af klippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere - ÆSU36.#36 - Justering af Seniorrådets vedtægter - ÆSU37.#37 - Udbudsvilkår for areal i Det Regionale Fritidsområde i Høje Taastrup - ØU (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 21. juni 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 79
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 79
There is no video in the channel yet. There is no video yet.